Your trusted Irish source for film news, reviews and features.

Amhrán na Mara (Song of the Sea)

This is a guest post “as Gaeilge” from Lisa Madden

..

amhran na mara song of the sea

Foirfe – 5 réalta

Chuaigh mé chuig an Lighthouse Cinema i Margadh na Feirme le Amhrán na Mara a fheiceáil – bhí an oiread sin cloiste agam faoin scannán gur cheap mé go mb’fhéidir nach dtaitneodh sé liom. An dtarlaíonn sé sin duitse riamh? Go mbíonn daoine ag rá rudaí iontacha faoi scannán éigin, á mholadh go hard na spéire? Bíonn tú ag súil leis an scannán is fearr a bhfaca tú riamh a fheiceáil? Agus, ansin ní bhíonn sé sin amhlaidh? Bhuel, tarlaíonn sé sin dom an t-am ar fad. Ach, le Amhrán na Mara, bhí an ceart ag lucht Oscar, IFTA agus na dreamanna eile ar fad a d’ainmnigh agus a thug duaiseanna don scannán seo agus bhí an ceart ag an iliomad daoine a raibh an t-ádh orthu an scannán a fheiceáil romham. Tá Amhrán na Mara, gan aon dabht, ar an scannán is foirfe a chonaic mé riamh.

Cuireadh na comhábhair ar fad le chéile sna méideanna díreach ceart: an scéal, an ceol, an bheochan, na guthanna agus, ar ndóigh, an draíocht. Tá deirfiúr bheag ag Ben – ní labhraíonn Saoirse ar chor ar bith, cé go bhfuil sí sé bliana d’aois agus, mar a dhéanann an chuid is mó de dheirfiúracha beaga, cuireann sí isteach go mór ar Ben. Bíonn ar Ben agus Saoirse a dteach féin a fhágáil agus bogadh go dtí an chathair lena Mamó, ag fágáil a n-athar (Brendan Gleeson) agus a madra, Cú, ina ndiaidh. Níl Ben ná Saoirse pioc sásta leis an socrú seo agus tosaíonn siad ar an turas ar ais abhaile le chéile. Ach, níl siad ina n-aonar – tá “an draíocht” á leanúint agus á dtreorú agus tá cuid de na daoine sí sa tóir orthu chomh maith, mar tá Saoirse ina selkie (bíonn sí ina duine daonna ar an talamh agus ina rón sa mhuir). Tá aistear mór os a gcomhair amach.

Tá an scannán seo galánta – bhain mé lán mo shúl as an saothar ealaíne atá i ngach fráma. Tá Cartoon Saloon go cinnte i mbarr a réime ó thaobh na beochana de. Ní dóigh liom go bhfuil beochan chomh álainn sin feicthe agam riamh. Bhí ról lárnach ag an gceol chomh maith, ar ndóigh, comhthionscadal iontach idir Bruno Coulais, Kíla agus Lisa Hannigan. Tá an scéal gan locht – go minic, bíonn snag éigin ann ó thaobh an scéil de i scannáin mar seo, ach bhain idir óg agus aosta an taitneamh céanna as an scéal seo. Bhí sé go hálainn Brendan Gleeson agus Fionnula Flanagan a chloisteáil sna róil chéanna agus a bhí acu sa leagan Béarla den scannán agus d’aimsigh Macalla aisteoir óg iontach, James Ó Floinn, leis an bpríomhpháirt de Ben a ghlacadh – léiriú den scoth uaidh.

Tá téamaí dáiríre agus brónacha sa scannán. Bhí páistí óga sa phictiúrlann agus iad ag cur ceisteanna agus ag déanamh ráiteas i rith an ama – “tá eagla orm”, “cén fáth nach féidir léi fanacht?” – is léir go raibh an scannán ag dul i bhfeidhm orthusan an oiread céanna agus a bhí sé ag dul i bhfeidhm ormsa.

Creidim arís sa draíocht tar éis dom breathnú ar an scannán seo. Déan gar duit féin – téigh chuig an bpictiúrlann agus breathnaigh ar Amhrán na Mara agus ansin téigh arís agus breathnaigh ar Song of the Sea agus ar Le Chant de la Mer agus aon leagan a bheidh tú in ann teacht air.

The following two tabs change content below.
This post is by a guest contributor writing for Spooool.ie. If you'd like to write something for us why not get in touch on the contact page.

Latest posts by Guest Contributor (see all)